Shaviv B12 Light Duty Deburring Blade for Plastics - 151-29016 - 99-001-014

Brand:   Shaviv
SKU:
99-001-014
ID:
307607
$2.69
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

Shaviv

Shaviv B12 Light Duty Deburring Blade for Plastics - 151-29016 - 99-001-014 

  • Light Duty Style B
  • High Speed Steel
  • Hardness: 58 to 60 RC

For More Shaviv Light Duty Style B Deburring Blades & Holders Click Here

Shaviv B12 Light Duty Deburring Blade for Plastics - 151-29016 - 99-001-014

Shaviv B12 Light Duty Deburring Blade for Plastics - 151-29016 - 99-001-014

Shaviv B12 Light Duty Deburring Blade for Plastics - 151-290…

$2.69